ஏமாந்த பூனை

ஷ்யாம் சுந்தர் ஒரு ஊரில் ஒரு நாயும், ஒரு பூனையும் வசித்து வந்தது. அந்த நாய் பசியும் பட்டினியுமாக இருந்தது. மூலை முடுக்கெல்லாம் ஏதாவது உணவு உண்ண கிடைக்குமா என தேடித் திரிந்தது. அப்பொழுது அதன் கண்ணில் ஒரு அதிரசம் தென்பட்டது. நாய் அருகில் வந்த பிறகுதான் தெரிந்தது, அந்த அதிரசத்திற்கு நேராக ஒரு பூனை வருத்தமாகவும், மனதில் மனவலியையும் கொண்டு இருந்தது. அந்த நாய் என்னடா இது கண் முன் உள்ள அதிரசத்தை உண்ணாமல் இருக்கிறதே […]

மேலும்