நுண்மியும் நன்மை தரும்

குடந்தை சத்யா இப்படி நடக்கும் அல்லது இப்படி நாம் நடந்து கொள்வோம் என்று கனவிலும் நினைத்துப் பார்த்திடாத சூழல் எழுந்துள்ளது. மின்னணு, தகவல் தொழில்நுட்பம், பிற கோள்களில் குடியேறும் முயற்சி, செயற்கைக் கோள்களை உருவாக்கும் அறிவாற்றல் என மனிதன் சிறகுகளின்றி பறந்து, பயணித்து வருகிறான். அச்சமூட்டும் தோற்றம் கொண்ட பெரிய விலங்குகளையும் வேட்டையாடி கூண்டில் அடைத்துவிடும் வல்லமை பெற்றவன் என்று தனது வீரத்தைப் பரைசாற்றிக் கொள்கிறான். ஆனால் இன்று கண்ணுக்குத் தெரியாத தீநுண்மிக்குப் பயந்துபோய், உயிர்மேல் கொண்ட […]

மேலும்