யுவான் கேப்ரியல் வாஸ்க்வெஸ்-உடன் ஓர் உரையாடல்

யுவான் கேப்ரியல் வாஸ்க்வெஸ்-உடன் ஓர் உரையாடல்

நேர்கண்டவர்: சில்வியா பேட்டர் நோஸ்ட்ரோ, தமிழில்: சா.தேவதாஸ் யுவான் கேப்ரியல் வாஸ்க்வெஸ் (பி 1973): கொலம்பிய நாவலாசிரியர். 2011இல் வெளியான The Sound of Things Falling என்னும் நாவல் இவருக்குப் புகழ்சேர்த்தது. சட்டத்தில் பட்டமும் லத்தீன் அமெரிக்க இலக்கியத்தில் முனைவர் தகுதியும் பெற்றுள்ளவர். பாரீஸில் 3 ஆண்டுகள் பெல்ஜியத்தின் ஆர்டென்னெஸில் ஓராண்டு என வாழ்ந்துவிட்டு, இப்போது சொந்த நகரமான பொகோட்டாவில் வசித்து வருகிறார். இந் நாவலுக்காக 2014ஆம் ஆண்டின் சர்வதேச டப்ளின் இலக்கிய விருது பெற்றிருக்கிறார். […]

மேலும்